Klauzula Informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez 

TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk)

Cele przetwarzania

• Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.trojmiejskastrefaszkod.pl.

Podstawa prawna przetwarzania

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

• Pracownicy TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

• Podmioty wykonujące na rzecz TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Okres przechowywania danych

• Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązań publicznoprawnych.

• Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Prawo do przenoszenia danych osobowych.

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

• Podanie danych, przed zawarciem umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kontaktu z Panią/Panem.

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.

• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.